FP Agrària

FAMILIA PROFESSIONAL AGRÀRIA

IES Verge del Remei

Presentació

La Família Professional Agrària es va implantar en l'IES Verge del Remei en el curs 2015.

S'ofereix una FPB de Agrojardineria i un Cicle de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria. Per a la implementació de la seua oferta educativa, el Centre compte amb un espai verd de 12.000 m², un hivernacle (estem a l'espera d'un altre de més capacitat) i equipament variat per a fer tasques diverses de l'especialitat.

Aquest curs s'ha posat en marxa el Projecte Jardí Etnobotànic. Es tracta d'un Projecte d'Innovació on es destinaran uns 1.200 m² addicionals al cultiu d'espècies utilitzades per al seu aprofitament culinari o medicinal al llarg de la història. Amb espècies autòctones i cartells identificatius amb codi QR.

L'alumnat té la possibilitat de realitzar part dels seus estudis a l'estranger amb beques dels Programes Erasmus + i FCT Europa. A més, en l'últim curs, realitzen pràctiques en diferents empreses del sector. La majoria dels nostres alumnes/as aconsegueixen incorporar-se al món laboral, en acabar els seus estudis, a causa de la demanda en el mercat de professionals qualificats del sector.

FPB Agraria_page-0001
Técnico en Jardinería y Composiciones Florales