BEQUES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 2023-24

BEQUES I AJUDES

Informació beques i ajudes NEAE "Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo" del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Sol·licitud de la beca:

Davant qualsevol dubte posar-se en contacte amb el Departament d'Orientació de l'IES.

BEQUES/SUBVENCIONS DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

LA DIRECCIÓ DE L'IES JOAN COROMINES INFORMA QUE,

S'han rebut del MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, DIRECCIÓ GENERAL D'AVALUACIÓ I COOPERACIÓ TERRITORIAL, les següents convocatòries de subvencions que poden resultar del seu interès:

Programa del Ministeri d'Educació "Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats", dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de Grau Mitjà.

Programa del Ministeri d'Educació d'Immersió Lingüística en Anglés en colònies de vacances, dirigit a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO.