Eleccions al Consell Escolar 18 de novembre

Estimats/as pares/mares i alumnat:

El pròxim dia 18 de novembre de 2021, se celebraran eleccions a Consell Escolar, òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Els pares i mares d’alumnes del centre poden participar votant el pròxim 18 de novembre.

Al nostre centre el Consell Escolar està format per: El director que és el seu president, els caps d’estudis, la secretària, un representant de l’Ajuntament, set representants del professorat, cinc representants dels pares i mares de l’alumnat, dels quals, un serà designat per l’associació de pares i mares del centre, quatre representants de l’alumnat, un representant del personal d’administració i serveis, un representant del personal de suport educatiu i un representant de les organitzacions empresarials. Es procedirà a la renovació de la segona meitat dels membres del Consell Escolar pel que es triaran: 2 membres del sector pares/mares, 1 representant de l’AMPA, 3 membres del sector professorat i 3 membres del sector alumnat. Així mateix, es renovaran les representacions de les organitzacions empresarials i de l’Ajuntament.

JORNADA ELECTORAL:

• Per al sector pares/mares la mesa electoral estarà disponible de 8.00 a 9.30 hores, de 13.00 a 15.30 hores i de 18.30 a 20.30 hores del 18 de novembre.

Amb la finalitat de facilitar la participació dels pares i mares o tutors legals dels alumnes en el procés electoral, la Junta electoral ha establit les següents maneres de votació:

  • De manera presencial: En la mesa electoral que a tal fi es disposarà en els locals del Centre.
  • De forma delegada: haureu d’entregar als fills/es o conyuges el vot emès, en un sobre tancat i acompanyar-lo d’una fotocòpia del DNI del pare i/o mare votant que serà dipositat en la mesa electoral. Us fem arribar els sobres i les paperetes amb les candidatures. Podeu marcar amb una creu un màxim de dos representants. Us recordem que el Consell Escolar és l’òrgan de participació i de govern de l’IES; donada la seua importància, esperem la vostra participació.

Director de l’IES Canonge Manchón. Fco Javier Ramírez Riquelme