Tenim Carta Erasmus!

Segur que us estareu preguntat què és això i per què de l’emoció.

Sabies que els nostres companys i companyes de cicles formatius (FP, Formació Professional) de grau superior ara podran viatjar a altres països?

Perquè, és veritat! 

Durant el curs passat, el nostre centre va sol·licitar la “Carta Erasmus” i sota la coordinació de Nacho Bonel, es va presentar tota la documentació necessària per a aconseguir-ho. Doncs recentment, hem rebut la notificació d’aprovació i l’esmentada “Carta Erasmus”.

Amb aquesta carta, anomenada carta ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION), els nostres companys i companyes dels cicles superiors podran participar en projectes en cooperació amb altres països de la Unió Europea i internacionals entre els cursos 2021-2027 i una vegada completada, se’ls proporcionarà un certificat acadèmic que incloga tots els seus assoliments.

Però no sols hem aconseguit mobilitat per a l’alumnat de cicle superior. També disposaran d’aquesta mobilitat el professorat, a qualsevol país de la Unió Europea, fins a l’any 2027.

Carlos Sánchez