Aneu a la barra d'eines

Orientació

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Correu del departament: orientacio@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Mª José Durá Martínez Cap de Departament- Orientadora

NIVELLS QUE COORDINA: Unitat Específica, 3ESO, 4ESO, FP BÀSICA, 2BAT.

dura_marmar@gva.es
Ana Isabel Aznar García Orientadora

NIVELLS QUE COORDINA: 1ESO, 2ESO, 1BAT, CFGM, CFGS.

Mª Asunción Sellés Esteve Mestra PT-Tutora Unitat Específica
Coordinadora Convivència Igualtat
selles_asu@gva.es
Rosario Mª Perelló Aldeguer Mestra PT perello_rosald@gva.es
Ignacio Llario Pla Mestre PT Unitat Específica
Mestre PT Unitat Específica
Almudena Lledó Martínez Educadora lledo_alm@gva.es
Educadora
Paula González Vico Audició i Llenguatge
Mª Elena Devesa Santacruz Fisioterapeuta