Orientació

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Correu del departament: orientacio@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Esperanza Coves Mora Cap de Departament- Orientadora

NIVELLS QUE COORDINA: 1ESO i 3ESO

e.covesmora@edu.gva.es
CARLA FERNANDEZ GONZALEZ Orientadora

NIVELLS QUE COORDINA: 2ESO, 4ESO i 2BAT

c.fernandezgonzale@edu.gva.es
ISABEL SALA GUILLEM Orientadora

NIVELLS QUE COORDINA: 1BAT, FP BASICA, CFGM, CFGS i AULA UECO

i.salaguillem@edu.gva.es
Mª Asunción Sellés Esteve Mestra PT a.sellesesteve@edu.gva.es
Rosario Mª Perelló Aldeguer Mestra PT rm.perelloaldeguer@edu.gva.es
ROQUE ANGEL GARCIA BERNA Mestre AL r.garciaberna@edu.gva.es
OBDULIA CONESA GOMEZ Maestra PT-Tutora AULA UECO o.conesagomez@edu.gva.es
Cristina Martínez Flores Educadora c.martinezflores@edu.gva.es
Héctor J. Cano Rico Educador hj.canorico@edu.gva.es
Ma.Elena Devesa Santacruz Fisioterapeuta me.devesasantacruz@edu.gva.es
ADRIAN PRIETO PLANELLES Mestre AL a.prietoplanelles@edu.gva.es