Cicle GM Manteniment Electromecànic

Estudia Mantenimiento Electromecánico en el IES Canónigo Manchón - valenciano

CICLE FORMATIU

 • De Grau Mitjà.

DURACIÓ

 • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos  acadèmics.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 • 380 hores de pràctiques en empreses, principalment de manteniment industrial, que  es realitzen el tercer trimestre del segon curs.

EXPECTATIVA D’INSERCIÓ LABORAL

Es tracta d’un cicle d’elevat índex d’inserció laboral. Les dades que es presenten a continuació són de febrer de 2020, amb alumnes que van finalitzar en les promocions anteriors de 2019 i 2018, és a dir, moments anteriors  a la pandèmia. El centre, a través de la seua gestió de Borsa de Treball, manté contacte amb els alumnes que han finalitzat els estudis cicle durant 5 promocions. Es  difon informació i ofertes de treball en una àrea d’activitat de 50 quilòmetres a la redona, que arriben directament al centre o que es localitzen a travér d’alertes en els portals d’ocupació i les agències de col·locació o de treball temporal.  

 MÒDULS PROFESSIONALS (assignatures)

  • Tècniques de fabricació.
  • Tècniques d’unió i muntatge.
  • Electricitat i automatismes elèctrics.
  • Automatismes pneumàtic, hidràulic.
  • Muntatge i manteniment mecànic.
  • Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.
  • Muntatge i manteniment de línies automatitzades
  • Formació i orientació laboral.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

 EIXIDES LABORALS

  • Mecànic industrial.
  • Electricista de manteniment.
  • Electromecànic de manteniment.
  • Muntador Industrial.
  • Mantenidor de línies industrials.

 EIXIDES ACADÈMIQUES

Equivalencias Título de Grado Medio IES Canónigo Manchón - Valenciano

REQUISITS  D’ACCÉS

Requisitos de acceso IES Canónigo Manchón - Valenciano

IMATGES

Imágenes del ciclo de Mantenimiento Electromecánico

PER UN FUTUR AMB OCUPACIÓ

Por un futuro con Empleo - Mantenimiento Electromecánico - valenciano

CONTACTE: