Filosofia

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

Correu del departament: filosofia@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Vicente Serna Albero Cap de Departament, Tutor
Jesús Pons Dominguis Tutor
Elias Blay Miquel