FOL

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Correu del departament: fol@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Ignacio Bonel Torres Jefe del Departamento, Coor.EU-M
Margarita Martínez González
Ana Isabel Alfonso carreres