Anglés

DEPARTAMENT D'ANGLÉS

Correu del departament: angles@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Silvia Planelles Pastor Cap Departament
Mª Dolores Asensi Torregrosa Coordinadora Formació
Nuria Pons Penalva Vicedirectora
Ana Mª Granda Navarro
Antonia Moreno García Coordinadora ESO
Jose Juan Gil Pascual
Silvia Ferrández Alfonso
Rubén Morata Mas
María Luísa Beltra Gimenez
Ana Mª Hernández Veracruz
Lourdes Ruiz Tomás