L'equip directiu del nostre centre està format per:

  • El director: Francisco Javier Ramírez Riquelme
  • La vicedirectora: Nuria Pons Penalva
  • El cap d'estudis: Enrique Alfonso Egea
  • La cap d'estudis de cicles: Mª Jesús Mollá Pomares
  • La secretaria: Felisa Rodríguez León
  • La vicesecretaria: Sandra Carbó Barres
  • Coordinadora ESO: Antonia Mª Moreno García
  • Coordinador Batxillerat: Juan Luís Martínez Buades

 

Càrrec Nom FOTO
Director Francisco Javier Ramírez Riquelme
Vicedirectora Nuria Pons Penalva
Cap d'estudis Enrique Alfonso Egea
Cap d'estudis de cicles Mª Jesús Mollá Pomares
Secretaria Felisa Rodríguez León
Vicesecretaria Sandra Carbó Barres
Coordinadora ESO Antonia Mª Moreno García
Coordinador Batxillerat Juan Luís Martínez Buades