L'equip directiu del nostre centre està format per:

  • El director: Francisco Javier Ramírez Riquelme
  • La vicedirectora: Nuria Pons Penalva
  • El cap d'estudis ESO-BAT: Enrique Alfonso Egea
  • La cap d'estudis ESO-BAT: Trinidad del Milagro García Pérez
  • La cap d'estudis de cicles: Mª José Durá Martínez
  • La secretaria: Felisa Rodríguez León
  • La vicesecretaria: Sandra Carbó Barres
  • Coordinadora ESO: Antonia Mª Moreno García
  • Coordinador Batxillerat: Juan Luís Martínez Buades

 

Càrrec Nom Correu
Director Francisco Javier Ramírez Riquelme fj.ramirezriquelme@edu.gva.es
Vicedirectora Nuria Pons Penalva n.ponspenalva@edu.gva.es
Cap d'estudis ESO-BAT Enrique Alfonso Egea e.alfonsoegea@edu.gva.es
Cap d'estudis ESO-BAT Trinidad del Milagro García Pérez tm.garciaperez@edu.gva.es
Cap d'estudis de cicles Mª José Durá Martínez mj.duramartinez@edu.gva.es
Secretaria Felisa Rodríguez León f.rodriguezleon@edu.gva.es
Vicesecretaria Sandra Carbó Barres ms.carbobarres@edu.gva.es
Coordinadora ESO Antonia Mª Moreno García am.morenogarcia@edu.gva.es
Coordinador BAT Juan Luís Martínez Buades jl.martinezbuades@edu.gva.es