Tecnologia

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Correu del departament: tecnologia@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Ausías Verdú Franco Cap de Departament
Mª Dolores Linares García
Juan Francisco Del Arco Tello
Mª Margarita Martínez Esclapez Tutora
Mª Belén García Sánchez
Joan Eduard Andreu i Raigal