Proves homologades d’idiomes

CONVOCATÒRIA DE PROVES D’IDIOMES PER A ALUMNAT DE L’IES CANONGE MANCHÓN

Si tens 16 anys, estàs matriculat a l’IES Canónigo Manchón i vols obtindre l’acreditació del nivell A2, francés o anglés, de les proves homologades d’idiomes, no deixes de passar aquesta setmana per secretaria per a emplenar la sol·licitud, perquè el termini acaba el 20 de desembre. Sobre la següent imatge, tens tota la informació.

Eleccions al Consell Escolar 18 de novembre

Estimats/as pares/mares i alumnat:

El pròxim dia 18 de novembre de 2021, se celebraran eleccions a Consell Escolar, òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Els pares i mares d’alumnes del centre poden participar votant el pròxim 18 de novembre.

Al nostre centre el Consell Escolar està format per: El director que és el seu president, els caps d’estudis, la secretària, un representant de l’Ajuntament, set representants del professorat, cinc representants dels pares i mares de l’alumnat, dels quals, un serà designat per l’associació de pares i mares del centre, quatre representants de l’alumnat, un representant del personal d’administració i serveis, un representant del personal de suport educatiu i un representant de les organitzacions empresarials. Es procedirà a la renovació de la segona meitat dels membres del Consell Escolar pel que es triaran: 2 membres del sector pares/mares, 1 representant de l’AMPA, 3 membres del sector professorat i 3 membres del sector alumnat. Així mateix, es renovaran les representacions de les organitzacions empresarials i de l’Ajuntament.

JORNADA ELECTORAL:

• Per al sector pares/mares la mesa electoral estarà disponible de 8.00 a 9.30 hores, de 13.00 a 15.30 hores i de 18.30 a 20.30 hores del 18 de novembre.

Amb la finalitat de facilitar la participació dels pares i mares o tutors legals dels alumnes en el procés electoral, la Junta electoral ha establit les següents maneres de votació:

 • De manera presencial: En la mesa electoral que a tal fi es disposarà en els locals del Centre.
 • De forma delegada: haureu d’entregar als fills/es o conyuges el vot emès, en un sobre tancat i acompanyar-lo d’una fotocòpia del DNI del pare i/o mare votant que serà dipositat en la mesa electoral. Us fem arribar els sobres i les paperetes amb les candidatures. Podeu marcar amb una creu un màxim de dos representants. Us recordem que el Consell Escolar és l’òrgan de participació i de govern de l’IES; donada la seua importància, esperem la vostra participació.

Director de l’IES Canonge Manchón. Fco Javier Ramírez Riquelme

Racó de lectura 21-22

Estimat alumnat i famílies:

Des del centre, una vegada que podem anar reprenent certa normalitat, desitgem tornar a posar en marxa el club de lectura, nostre RACÓ DE LECTURA. Enguany es restringeix a l’alumnat. Per a les famílies, les mateixes lectures es presentaran en altres dates en el Club de Lectura Municipal i s’emmarcaran en el projecte Crevillent Ciutat Lectora. Rebreu informació molt prompte.

Així doncs, desitge convidar tot el nostre alumnat, acompanyat pels seus professors i professores a la presentació de la primera lectura que tindrà lloc dimarts, 9 de novembre a les 19.00 hores al saló d’actes de la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó que ens ha cedit l’Ajuntament de Crevillent. Els llibres s’entregaran gratuïtament en el centre a tots els participants.

La presentació estarà a càrrec de la professora María Dolores Asensi Torregrosa del departament d’Anglés acompanyada per l’alumnat de la Unitat específica d’educació especial. La lectura és Wonder de l’autora estatunidenca Raquel Jaramillo Palacio. El llibre parla de la inclusió i dels grans valors de l’amistat, el respecte i l’empatia.

El col·loqui posterior a la lectura tindrà lloc el dijous dia 9 de desembre a les 19.00 hores i també serà moderat per María Dolores Asensi Torregrosa.

La següent lectura de la qual més endavant els donarem més informació serà la novel·la juvenil Preventorio de l’autor Carlos Samper Revuelta, professor de Biologia i Geologia del nostre centre. El mateix autor s’encarregarà de la presentació i de moderar el col·loqui després de la seua lectura. La presentació serà el dijous 20 de gener a les 19.00 hores i el col·loqui posterior a la lectura el dijous 24 de febrer a les 19:00 hores.

Us esperem.

El director, Fco Javier Ramírez Riquelme.

PLA DE RECUPERACIÓ

PLA DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS

Els alumnes que han promocionat a un determinat curs amb matèries pendents de cursos anteriors hauran de seguir aquest Pla de Recuperació de Matèries Pendents per a aprovar aquestes matèries sense necessitat de superar una prova final extraordinària. (ORDRE 38/2017, de 4 d’octubre, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat. DOGV 10/10/2017)

Recordar als alumnes que és important recuperar aquestes matèries, ja que en cas contrari, computaran a l’hora de la promoció de curs o de la Titulació. Clica l’enllaç que correspon al curs de les matèries pendents.

 1. Pendents de primer d’ESO
 2. Pendents de segon d’ESO
 3. Pendents de tercer d’ESO
 4. Pendents de primer de BAT

PENDENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

L’alumnat amb matèries o mòduls pendents d’FP ha de contactar amb el professorat que imparteix la matèria pendent durant el curs actual.

Primeres reunions amb el tutor o tutora dels seus fills i filles

Estimades famílies:
Us convoquem a la primera reunió amb el/la tutor/a del seu fill/a  que  se celebrarà en el centre segons el següent calendari:

 • 1r i 2n d’ESO: dimarts, 19 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 3r i 4t d’ESO: dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 1r i 2n de BATXILLERAT: dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 1r CFGM Gestió Administrativa:  dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 1r CFGM Manteniment Electromecànic:  dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 1r i 2n de FPB de Serveis Administratius:  dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.
 • 1r i 2n de FPB de Fabricació Mecànica: dimecres, 20 d’octubre a les 20:00 hores.

També podeu descarregar-vos ací un petit document amb la información més rellevant que serà tratada en la reunió.

Es retarda mitja hora l’entrada

Els primers dies, per a la recepció de l’alumnat, queda retardada l’entrada mitja hora en tots els grups del matí. D’aquesta manera no coincidirem amb els col·legis de primària de la zona, evitant l’aglomeració de tràfic i persones a aquesta hora. Podeu consultar el nou horari ací.

Inici de curs 21-22

Presentacions prèvies a l’inici de les classes.

Les classes començaran divendres 10 de setembre, però l’alumnat assistirà al centre un dia o un parell de dies abans, segons siga el curs al qual pertany, per a conéixer el seu grup, tutor/a, normativa… Detallat en el document adjunt.

INICI_CURS21-22

Modificats llistats FPB i 1r GS

Modificats llistats llibres d’FPB i 1r GS de Mecatrònica Industrial: afegit llibre d’anglés. Consulteu a la secció Famílies/alumnat i subsecció Llibres de text o feu clic ací.