Beques

Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris

per al curs acadèmic 2021-2022

El Ministeri d’Educació i Ciència ha convocat beques dirigides a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

En el nostre centre alumnat matriculat en:

1. BATXILLERAT

2. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.

La sol·licitud s’ha d’emplenar mitjançant Internet en la web:

http://www.educacionyfp.gob.es

Ací teniu l’enllaç per a fer la sol·licitud. 

En el moment d’emplenar la sol·licitud heu de tenir a l’abast una adreça de correu electrònic, el DNI de tots els membres de la unitat familiar i el número de compte bancari del/la sol·licitant.

Molt important: No cal que lliureu cap paper a la Secretaria de l’Institut. Una vegada cumplimentada la sol·licitud de beca i realitzats els tràmits que requereix la pròpia aplicació, la sol·licitud es considera presentada a tots els efectes.

Si no disposeu d’ordinador amb Internet a casa, podreu fer servir els ordinadors que es posaran al vostre abast del 16 de setembre a l’1 d’octubre, i en horari de 17:00 a 19:00 hores a la secretaria del Centre. També podreu comptar amb assessorament personal si ho necessiteu. Ambdues coses facilitades per l’AMPA del Centre.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2021.