Beques

Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris

per al curs acadèmic 2019-2020

El Ministeri d’Educació i Ciència ha convocat beques dirigides a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

En el nostre centre alumnat matriculat en:

1. BATXILLERAT

2. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA.

La sol·licitud s’ha d’emplenar mitjançant Internet en la web:

http://www.educacionyfp.gob.es

Ací teniu l’enllaç per a fer la sol·licitud. 

En el moment d’emplenar la sol·licitud heu de tenir a l’abast una adreça de correu electrònic, el DNI de tots els membres de la unitat familiar i el número de compte bancari del/la sol·licitant.

Molt important: No cal que lliureu cap paper a la Secretaria de l’Institut. Una vegada cumplimentada la sol·licitud de beca i realitzats els tràmits que requereix la pròpia aplicació, la sol·licitud es considera presentada a tots els efectes.

Si no disposeu d’ordinador amb Internet a casa, podreu fer servir els ordinadors que es posaran al vostre abast del 16 de setembre a l’1 d’octubre, i en horari de 17:00 a 19:00 hores a la secretaria del Centre. També podreu comptar amb assessorament personal si ho necessiteu. Ambdues coses facilitades per l’AMPA del Centre.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre de 2019.