Aneu a la barra d'eines

Professorat

ZONA RESERVADA AL PROFESSORAT

Per a poder interactuar amb els elements d'aquesta pàgina, has d'iniciar sessió, en cas contrari, no podràs ficar incidències ni reserves.

Incidències al centre

Podeu informar ací d'una incidència TIC (equips, xarxa, contrasenyes...) de:

 • Aules d'informàtica
 • Sala de professorat, consergeria, departaments...
 • Aules ordinàries

O també incidències de manteniment:

 • De fusta, com portes...
 • D'electricitat, tubs, endolls...
 • Persianes o qualsevol incidència de manteniment
Reserva de sales i equips
Preguntes Freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS

Protocol d'ús aules d'informàtica

AULES D’ INFORMÀTICA. NORMES D'UTILITZACIÓ

Com a norma principal d'utilització de les aules d'informàtica, hem de recordar que tots/es els que fem ús de l’aula som responsables del seu manteniment. Recordeu que aquestes aules són la nostra ferramenta de treball i sense ella, els professors d'informàtica, no podríem fer classe.

Quan utilitzem els recursos de les aules informàtiques hem de pensar que hi ha altres companys/es que també les utilitzaran (i per tant, han de trobar-se accessibles i adequadament configurades).

Professors/es.

 1. En iniciar i finalitzar una sessió de treball hem de realitzar una revisió de la instal·lació (comprovar que no falte cap ratolí, teclat, ordinador pintat, auriculars, cables solts...) i així demostrem als alumnes que estem pendents de qualsevol anomalia que puga produir-se als ordinadors.

 1. En cas de trobar-hi qualsevol anomalia en el funcionament d’algun equip...

  1. Si es pot, s’intentarà resoldre-la personalment.

  2. En cas contrari, hem de registrar la incidència en el formulari corresponent que trobareu a la pàgina web.

 

 1. Qualsevol variació i/o prova que vulgueu fer en la instal·lació estàndard dels equips ha de ser consultada i autoritzada pel coordinador TIC.

 1. El professor/a omplirà la fitxa corresponent (data, hora i nom del professor/a) al diari de treball de l’aula i posteriorment es passarà als alumnes perquè signen i certifiquen l’estat de l’equip. Això és important per dissuadir els alumnes de realitzar accions perjudicials per als equips.

 1. L’equip del professor, que actua com a Servidor de l’aula, haurà d´engegar-se abans que la resta d'ordinadors, perquè és el que proporciona Internet a tots els altres. Això és així a les aules 1, 3 i 5. El Servidor serà d’ús exclusiu del professorat que impartix classes a l’aula excepte en aquelles situacions en què el nombre d'alumnes facen necessari el seu ús.

 • Si l'ordinador Servidor s'utilitza per part d´un alumne, introduirà com a usuari: alumno i en cas de necessitar contrasenya serà alumno.

 • Si el professor necessita utilitzar l'ordinador, podrà entrar amb l'usuari de l'alumne, però si no l' ha d' utilitzar, no cal introduir usuari, només estiga engegat, és suficient.

 1. Mai no es permetrà que els alumnes romanguen a l’aula sense la presència d’un professor.

 1. Els alumnes faran ús sempre del mateix ordinador. El professor s'encarregarà, a principi de curs, de fer l'assignació de l'ordinador a cada alumne. Esta assignació permetrà que, davant de qualsevol anomalia malintencionada, siga fàcil investigar el seu origen.

Alumnes.

 

1.- Els/les alumnes ocuparan el lloc de treball (ordinador) que els haja assignat el professor de l’ assignatura i el mantindran al llarg de tot el curs. Tan sols s’admetrà un canvi d’equip quan esdevinga una situació d’avaria o quan el professor ho considere oportú. En iniciar la sessió signaran al diari de treball de l’aula dintre de la casella corresponent al seu equip i reflectiran el seu estat (correcte: ok, problema: descripció).

 

2.- A les aules 1, 3 i 5 amb sistema lliurex, els/les alumnes entraran amb l'usuari: alumno i contrasenya alumno.

 

3.- No s’instal·larà nou programari als equips sense l’autorització del coordinador TIC. Aquesta norma es considera d’especial importància pels problemes que hi ocasiona el seu incompliment pel contagi de virus, desconfiguració dels equips...

 

4.- Com els equips estan congelats, qualsevol treball que s'emmagatzeme a l'ordinador es perdrà. Per aquest motiu els alumnes hauran d' utilitzar una memòria flash per guardar els treballs o enviar-se'ls per correu.

 

5.- Una vegada finalitzada la sessió de treball, es recomana a tots els usuaris de l'aula que ordenen en benefici de tots el seu lloc de treball.

 

6.- Quan s’aprecien anomalies en el funcionament d’algun equip, s’informarà al/la professor/a que es trobe a l’aula en eixe moment. L’esmentada anomalia serà gestionada pel mateix professor o per un professor del departament d'informàtica. En cap cas l’alumne/a intentarà solucionar-la (llevat d'anomalies elementals).

 

7.- Es prohibix l’ús d’Internet per a la descàrrega de pel·lícules, jocs, música, accés a continguts pornogràfics o que suposen un atemptat contra la dignitat humana.

Com contactar amb la coordinadora TIC