Professorat

ZONA RESERVADA AL PROFESSORAT

Per a poder interactuar amb els elements d'aquesta pàgina, has d'iniciar sessió, en cas contrari, no podràs ficar incidències ni reserves.

Incidències al centre

Podeu informar ací d'una incidència TIC (equips, xarxa, contrasenyes...) de:

 • Aules d'informàtica
 • Sala de professorat, consergeria, departaments...
 • Aules ordinàries

O també incidències de manteniment:

 • De fusta, com portes...
 • D'electricitat, tubs, endolls...
 • Persianes o qualsevol incidència de manteniment
Reserva de sales i equips
Preguntes Freqüents

PREGUNTES FREQÜENTS

Protocol d'ús aules d'informàtica

AULES D’ INFORMÀTICA. NORMES D'UTILITZACIÓ

Com a norma principal d'utilització de les aules d'informàtica, hem de recordar que tots/es els que fem ús de l’aula som responsables del seu manteniment.

Quan utilitzem els recursos de les aules informàtiques hem de pensar que hi ha d’altres companys/es que també les hi utilitzaran i per tant, han de trobar-se accessibles, adequadament configurades i totalment desinfectades.

Normes Covid-19:

 1. Tot l'alumnat, entrarà a l'aula ordenadament mantenint la separació de 1'2m de distància.

 2. El professorat disposarà una taula a l'entrada de la classe amb gel desinfectant perquè l'alumnat el tinga a mà res més entrar per la porta, sempre que el centre dispose d'aquest gel. L'alumnat també pot portar en les seues motxilles per seguretat.

 3. lEs posarà gel a la mà i mentre es frega caminarà al seu lloc de treball assignat per el/la professor/a romanent en ell fins a finalitzar la sessió, excepte permís del professor/a. El lloc de treball serà sempre el mateix fins a nou canvi.

 4. L'alumnat no tocarà res fins a rebre l'avís del professor/a indicant haver desinfectat la classe de la sessió anterior.

 5. L'alumnat no es decantarà i portarà sempre la seua màscara posada. En cap concepte podrà utilitzar l'equip i/o perifèrics d'un altre/a company/a (dubtes, consultes, avaries). Podrà beure aigua si és absolutament necessari, sempre amb molta cura i amb el permís del professor/a.

 6. Els ordinadors no s'apagaran en tot el matí, només es tancarà la sessió. El botó d'engegar només el tocaran els primers grups del matí, segons horaris de les portes. Els últims grups del matí, apagaran els ordinadors des del menú només, sense tocar monitors. No importa que es queden encesos els leds dels monitors perquè és una despesa mínima i un risc de contagi menys. Així que els monitors romandran sempre encesos.

 7. La sessió de treball es tancarà 5 minuts abans de finalitzar la classe per a recollir i ordenar el seu lloc de treball. Si està ordenat, el professorat podrà realitzar la desinfecció amb major rapidesa.

 8. Si el tema requereix ús d'auriculars, l'alumnat haurà de portar-lo de casa, com a material de l'assignatura. NO prestem, en cap concepte, auriculars per tema d'higiene.

 9. Ja no usarem memòria USB. Si volguéssem fer un parell de pràctiques relacionades amb l'emmagatzematge i unitats lògiques., es repartirien desinfectades i una vegada usades, es tornarien a desinfectar.

 10. L'alumnat tindrà la seua pròpia sessió de treball. El nom d'usuari i contrasenya se li dirà en classe quan disposem d'això i ho anotarà en l'agenda. D'aquesta manera, els treballs de l'alumnat es quedaran guardats en el servidor del professor/a i així no necessitaran la USB. Mentre no dispose de credencials, entrarà com a convidat.

 11. Si l'alumne oblida la seua agenda i no recorda el seu usuari i contrasenya, entrarà amb l'usuari convidat, que no requereix contrasenya, però queda advertit que qualsevol treball que realitze li ho haurà d'enviar al seu correu o pujar-lo a AULES, perquè aquesta sessió no guarda els treballs ni canvis realitzats en el sistema.

Professorat

 1. En iniciar i finalitzar una sessió de treball sistemàticament ha de realitzar una revisió de la instal·lació (comprovar que no falta cap ratolí, teclat, ordinador pintat, cables solts...) i un desinfectat d'aquesta, sobretot en finalitzar.

 2. Obrirà la seua classe 5 minuts abans sempre que es puga. És clar que si ve d'una altra classe, no hi haurà temps. Només quan es puga.

 3. D'igual manera, sempre que es puga, esperarà al següent professor/a per a mantenir ventilant-se la classe. És clar que si té una altra classe en una aula diferent, tancarà i s'anirà. Però si té una hora sense classe, esperarà. Com més temps romanga ventilant-se la classe, millor.

 4. L'equip del professor, que actua com a Servidor d'Aula, haurà de ser posat en marxa abans que la resta d'ordinadors, ja que és el que proporciona Internet a tots els altres. Això és així a les aules 1, 3 i 5 amb lliurex. El Servidor és d'ús exclusiu del professorat que imparteix classes a l'aula excepte en aquells casos en què el nombre d'alumnes faça necessari la seua utilització.

  1. Si l'ordinador Servidor és utilitzat per l'alumnat, introduirà igualment el seu usuari i contrasenya.

  2. Si el professor no necessita utilitzar l'ordinador, no és necessari introduir usuari, només amb estar encés, és suficient. Si volgués usar-ho tant l'usuari com la contrasenya seria: professor

 5. En cap concepte es permetrà que els alumnes romanguin a l'aula sense la presència d'un professor. Si el professorat d'informàtica falta, aniran al pati o aula ordinària.

Alumnat.

 1. Els alumnes ocuparan el lloc de treball (núm. d'equip) que els haja assignat el professor de l'assignatura i el mantindran durant tot el curs tret que el professor/a decidisca el canvi.

 2. A les aules 1, 3, 5 amb sistema lliurex, els alumnes entraran amb el seu usuari i contrasenya que li haja donat el professor/a. Si no recorda les seues credencials, haurà d'entrar com a convidat, però tot el seu treball es perdrà.

 3. Una vegada finalitzada la sessió de treball, l'alumnat ordenarà el seu lloc de treball per a facilitar la desinfecció al professorat. Repetim que al final la classe, es tancarà sessió, no s'apagarà, a excepció dels últims del matí. Els monitors mai.

 4. En el cas d'observar anomalies en el funcionament d'algun equip, aquesta serà notificada al/la professor/a que es trobe a l'aula en aquests moments. Encara que sàpiguen resoldre-la, com menys toquen l'ordinador, millor. Un altre any seria diferent.

 5. Es prohibeix l'ús d'Internet per a la descàrrega de pel·lícules, jocs, música, l'accés a continguts d'índole pornogràfic o que suposen un atemptat contra la dignitat humana.

Com obrir la sessió de convidat

En la nostra pantalla, si ja està encés (recordar que només els primers del matí tocaran el botó d'encesa) veurem una finestra com la següent:

Aquí és on hem d'escriure el nostre usuari i contrasenya que ens donarà el professorat a principi de curs. Però si no ho recordem, entrarem amb l'usuari convidat, que és l'homenet de l'antifaç, recordant que tot el que fem es perdrà, així que hem de pujar-lo a AULES o enviar-lo al correu.

 

De fet, en la següent finestra abans d'acceptar us avisa del que succeirà, així que a practicar anglés!

Així que ja sabeu, no oblideu el vostre usuari i contrasenya.

En cas de faltar el professorat d'informàtica, estarà totalment prohibit entrar a l'aula d'informàtica. L'alumnat anirà al pati amb el professorat de guàrdia o a la seua aula ordinària si estigués disponible.

Departament d'informàtica

Com contactar amb la coordinadora TIC