Administratiu

DEPARTAMENT D'ADMINISTRATIU

Correu del departament: administratiu@iescanonigomanchon.es

PROFESSOR/A CÀRREC CORREU
Mª Teresa Sánchez Quinto Cap Departament Administració i Gestió mt.sanchezquinto@edu.gva.es
Mª Fernanda Moreno Valdivia Cap Dpt. Formació Centres Treball mf.morenovaldivia@edu.gva.es
Evaristo Lledó Hernández Tutor Dual 1erGA e.lledohernandez@edu.gva.es
Juan Antonio Perucho Sanz Tutor 1er Serv.Administratius ja.peruchosanz@edu.gva.es
Guadalupe Grau Lucas Tutora 2ª Serv.Administratius gv.graulucas@edu.gva.es
Alejandro Candela Juan Tutor 1er Gestió Administrativa aa.candelajuan@edu.gva.es
Rosalía Martínez Tovar Tutora 2º Gestió Administrativa r.martíneztovar@edu.gva.es
David Alfonso Manzanedo Tutor 1er Administració i Finances d.alfonsomanzanedo@edu.gva.es
Ana Corbalán Pelegrín Tutora 2º Administració i Finances a.corbalanpelegrin@edu.gva.es
Mª Teresa Fenollar Jorda Economía 1er BTH mt.fenollarjorda@edu.gva.es