Banc de Llibre – Participació

Participació per primera vegada curs 2021-2022.

Aquelles famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2020-2021 per primera vegada han de cumplimentar el formulari telemàtic que es troba al següent enllaç.

Aquesta sol·licitut emplenada i signada s'ha d'entregar a la secretaria del centre.

Per a més informació, consultar l'enllaç.