CICLES FORMATIUS

En l'IES Violant de Casalduch s'imparteixen cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior.

Un cicle formatiu permet obtenir la titulació de PROFESSIONAL BÀSIC (Grau bàsic), TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior) que habilita per a poder desenvolupar una professió determinada.

Les matèries que es cursen són totes teòrico-pràctiques.

La relació dels cicles formatius que s'imparteixen és la següent:

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Grau Bàsic 2000 hores

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Grau Superior 2000 hores

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives

Grau Mitjà 1400 hores