Informàtica – Informació General

Membres del departament

  • Toni Vera
  • Pedro Segarra

Horari d'atenció a famílies.

Matèries i grups a càrrec del departament

  • 2º ESO : INFORMÁTICA
  • 3º ESO : INFORMÁTICA
  • 4º ESO : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
  • 1º Bachillerato: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I (TIC1)
  • 2º Bachillerato: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  II (TIC2)
  • 2º Formación Profesional Básica: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS