ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ

Des de l’Associació per la Coeducació som conscients de la necessitat per part del professorat de disposar de materials amb propostes senzilles i pràctiques per a la seua aplicació a l’aula. És per això que hem preparat aquesta xicoteta compilació de fitxes breus per a treballar audiovisuals coeducatius amb l’alumnat, amb una proposta d’activitats i una seqüenciació d’aquestes. L’objectiu fonamental és ajudar en la tasca coeducativa del professorat de secundària (ESO, Batxillerat i Formació Professional) en l’hora de tractar temes com per exemple: la violència masclista, els mites de l’amor romàntic, la diversitat sexual i de gènere, l’educació sexoafectiva, els estereotips i rols de gènere, la publicitat sexista, el paper de les dones en la història, en l’esport, etc. Les fitxes contenen els enllaços als audiovisuals, un breu resum, recomanacions respecte als cursos on es poden treballar, etc. Però, es tracta només d’una breu proposta que el professorat pot adaptar a les necessitats del seu alumnat. Esperem que aquestes fitxes ajuden a potenciar la coeducació a les aules.

Materials d’interés

1.Curts per la igualtat: https://associacioperlacoeducacio.org/que-es-cortos-x-la-igualdad/

2. “Campiones invisibles”:

Guia: http://associacioperlacoeducacio.org/wp-content/uploads/2018/04/gu%C3%8DA-DID%C3%81CTICA-CAMPIONES-INVISIBLES-v2.pdf

3. “Campiones sense límits”:

Guia: http://associacioperlacoeducacio.org/wp-content/uploads/2018/04/gu%C3%8DA-DID%C3%81CTICA-CAMPIONES-SENSE-L%C3%8DMITES-v2.pdf

3. “La xiques no perden el tren“:

4. “Estime que t’estime”:

“Estime que t’estime”, material audiovisual i pedagògic dirigit a Instituts de Secundària, així com als Ajuntaments de la província de València. Aquest documental és una iniciativa artística i educativa que té com a objectiu sensibilitzar i reflexionar sobre les diferents expressions de l’amor en l’adolescència, fent prevenció així de la violència de gènere entre joves. El documental té com a principals protagonistes a l’alumnat dels nostres Instituts. Amb aquesta eina es pretén treballar en tota la ciutadania la promoció de relacions afectives, amoroses i sexuals saludables. El vídeo s’acompanya d’una guia pedagògica amb una proposta atractiva d’idees per a fomentar debat en el nostre entorn. Els Ajuntaments són una peça clau en la detecció i prevenció d’aquesta xacra social que és la violència masclista. Oferir materials atractius per a la joventut i obrir espais de diàleg és un camí que ajudarà al desenvolupament d’una ciutadania més respectuosa i feliç en les seues relacions actuals i futures. La igualtat també s’educa i, per tant, també s’aprén. A continuació, et facilitem l’enllaç al Documental així com a la guia associada al mateix per a facilitar el treball a nivell municipal.

Guia: https://agenda.dival.es/es/sala-prensa/content/formosissima

5. Projecte educatiu: “Què és ser un home?”

Quin home vols ser? és un projecte per a l’educació en masculinitats igualitàries, des d’una perspectiva de gènere. Consta de huit curtmetratges documentals d’uns sis minuts, en els quals, a través d’il·lustracions i seqüències de pel·lícules, sèries i videojocs, es parla de: gènere, violència, emocions, salut, corresponsabilitat, relacions afectives, sexualitats i noves masculinitats. Està dirigit a homes joves i adults que desitgen descobrir les claus de la masculinitat tradicional i decidir lliurement quin tipus d’home volen ser. Es posa a la disposició de les persones docents que ho necessiten. El seu autor, Vicent Gregori, s’ofereix a presentar el projecte i facilitar materials complementaris. Podeu contactar en: gregori.vicent@gmail.com.

Compte amb el suport de la Secretària de Dons i Igualtat i la Federació d’Educació de CCOO PV i l’Associació per la Coeducació

https://associacioperlacoeducacio.org/que-hombre-quieres-ser/

6. Guies de pel·lícules: