“Alcem el vol coeducant 17M”

El 17 de maig se commemora el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.  En els darrers anys els drets de les persones LGTBIq+ (referit a persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queers...) han experimentat importants avanços en diverses parts del món. No obstant això, les persones LGTBIq+ continuen sent víctimes de violència i discriminació i, en molts casos, aquestes persones han assistit en determinades parts del planeta a canvis legislatius regressius que perpetuen la seua opressió i subordinació. Aquesta és una situació penosa, de la qual es va fer ressò el Consell de Drets Humans de l’ONU en la seua Resolució 17/19 de 2011. Sota el títol «Drets humans, orientació sexual i identitat de gènere», aquesta resolució advertia que en totes les regions del món es continuaven produint casos de violència homofòbica i transfòbica, que es manifesta de forma tant física com psicològica i que sol adquirir una virulència superior a la que pateixen altres persones que són discriminades per motius diferents de la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A més a més, segons aquesta resolució, 76 països continuen comptant en la seua legislació amb les denominades «lleis de sodomia», l’objectiu de les quals és criminalitzar les persones per la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A l’Estat espanyol, els avanços recents en la legislació relativa als drets de les persones LGTBIq+ han comportat un canvi important en les actituds de la societat en general cap a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere, les persones intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual o el grup familiar d’aquestes persones. Per exemple, en els darrers anys, l’estudi que duu a terme el Pew Research Center en quaranta països ha situat Espanya al capdavant del món en acceptació de l’homosexualitat. No obstant això, la igualtat real queda encara lluny, especialment per als qui són més invisibles, com són lesbianes, bisexuals i intersexuals, o per als qui pateixen major violència, com les persones trans. No és sorprenent, doncs, que continue havent-hi molt de treball a fer per a garantir els drets de les persones LGTBI. De fet, en l’informe de 2016 sobre delictes d’odi del Ministeri de l’Interior, l’«orientació i identitat sexual» continuen figurant entre les principals causes de victimització, amb 166 casos registrats. Cal tindre en compte, a més, que aquestes dades només reflecteixen els incidents denunciats, que segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea constitueixen únicament un 20 % del total, per la qual cosa el nombre de casos reals és, amb tota probabilitat, molt superior al que reflecteixen les estadístiques oficials. LLEI 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

Descàrrega.