“Alcem el vol coeducant el 30G”

El dia 30 de gener, coincidint amb l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, se celebra el dia escolar de la no-violència i la pau.

El DENIP reivindica una educació per la pau, la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans. En aquest dia, els centres educatius es comprometen com a defensors de la pau i la convivència positiva entre persones de diferent procedència, sexe, orientació afectivo-sexual, llengua, creences i maneres de pensar respectuoses amb els drets humans.

En els darrers temps, l'educació per la pau s'ha anat centrant en la resolució no violenta dels conflictes tenint en compte la perspectiva positiva del conflicte, la seua complexitat i la manera de trobar-hi solucions no violentes. L’estratègia tradicional de resolució de conflictes es basava en el tot o res i en la confrontació, on els guanys d'una part són les pèrdues de l'altra, i viceversa. Tanmateix, s'ha demostrat que és possible abordar les situacions problemàtiques amb una estratègia integrativa.

Descàrrega.