“Alcem el vol coeducant el 25N”

L'Assemblea General de l'ONU va declarar la data del 25 de novembre com Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona mitjançant una resolució aprovada el 17 de desembre de 1999.
El Conveni d'Istanbul, signat per Espanya, reconeix la violència contra les dones com "una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones, entenent per aquesta  tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida publica o privada".
La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, per davant dels accidents de trànsit o el càncer. Aquesta violència, estructural, té el màxim exponent en l'assassinat. La xifra de dones assassinades des del 2003 al 2023 és de 1.235. Enguany són 50 dones i 1 criatura les víctimes: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm. El 25 de novembre no és una data de celebració, és un dia per a commemorar totes i tots, reflexionant dels motius d'aquesta violència estructural i participant en els actes públics de sensibilització i rebuig que es celebren.

Descàrrega.