Materials: “COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC”

Material sessió 29/03/23: Model dialògic de Prevenció i Resolució de Conflictes (MDPRC) en IES San Juan Bosco, Lorca (Murcia)”:

  • Genially explicatiu del MDPRC en IES San Juan Bosco:

MODELO DIALÓGICO 2023 (genial.ly)

  • Conte: “Club de valents”:

Material sessió 19/04/23: “Pràctiques restauratives”. Material utilitzat en la sessió per Vicenç Rul·lan Castañer i Candi Enciso Figueroa:

Material sessió 27/04/23: Organització dels espais per a la millora de la convivencia”. Esther Pérez Vidal. Assessora del CEFIRE de l’àmbit d’inclusiva d’Elda

“Un recreo para tod@s”.Concurso Escolar ONCE.
“Patios inclusivos la 6”
Resumen del proceso de transformación del patio del colegio La Paloma y el de Santa María.
“Cuerdas”.

Materials sessió 03/05/23: “El tractament del dol als centres educatius”. Ponent: Maria Beltran Beltran.

Diagnòstic de l’estat de la igualtat en el centre educatiu i propostes elaborades durant el curs 22/23

Al llarg dels tres tallers relacionats amb la formació en igualtat i convivència desenvolupats al llarg del curs 22/23:

– “COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC”.
– “COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC”.
– “COEDUCA.  Mesures per al foment de la igualtat i convivència en : EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC”.

Les persones participants han contestat unes preguntes relacionades amb el contingut de la sessió. La finalitat és traslladar aquesta metodologia a cada centre perquè es realitze el seu propi diagnòstic i que aquest siga incorporat al Pla d’Igualtat i Convivència. El diagnòstic de l’estat de la igualtat pretén definir les prioritats de treball coeducatives en el centre educatiu. Esperem que siga de la vostra utilitat.

DOCUMENT-MESURES-FINAL_RESUM-TOTES-SESSIONS_22_23