CONGRÉS 2021

Descripció

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha inclòs dins dels diferents àmbits de formació del professorat, la Coeducació com un element més, amb entitat pròpia, per a desenvolupar accions formatives en igualtat que amplie els recursos a la disposició del professorat i valore la transmissió de coneixements, on es potencie i difonguen les pràctiques coeducatives. És per això que en el curs 2020-2021 naix l'àmbit de coeducació de manera transversal dins de la xarxa dels CEFIRE de la Comunitat Valenciana. A més, amb el nou àmbit de Coeducació es dona resposta a un dels objectius plantejats en l'eix 2 del Pla Director de Coeducació: promoure la realització de seminaris, congressos i trobades dirigides a tota la comunitat educativa potenciant intercanvis d'aprenentatge i bones pràctiques en matèria de coeducació.

Temàtica

Ubicació y Dates: Palau de les Arts, 29 y 30 de octubre

L'organització del congrés ha concertat preus i condicions especials amb alguns hotels pròxims. Trobarà més informació en aquest enllaç.

Programa:

Ponències

BIO-MONSERRAT-PAYES
BIO-CAMINO-HUICI
BIO-MILA-ABAIGAR
BIO-BELEN-BLANCO-PEREZ