25 NOVEMBRE CURS 22/23

Campanya: "Alça el vol coeducant el 25N" curs 22/23

El dia 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència cap a la Dona i es
denuncien tots els tipus de violència que es donen contra les dones al món. L'any 1999 l'ONU va
donar caràcter oficial a aquesta data.
Es commemora aquest dia per cridar l'atenció i generar consciència al voltant de la idea de la
violència contra les dones com una de les formes de violència més estesa al món. A més, no només
concienciar aquest dia, sinò cadascú dels dies de l’any.

Compartim amb vosaltres la nostra proposta didàctica.

Descàrrega.