COORDINACIÓ IGUALTAT I CONVIVÈNCIA (CIC)

En aquest apartat trobaràs totes les campanyes organitzades des de l'àmbit de coeducació de la xarxa CEFIRE.