FORMACIÓ CIC CURSO 23/24

FORMACIÓ CIC EDUCADOR/A INFANTIL

A través del curso semipresencial de 36 horas: "COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat i la  convivència en escoles infantils de primer cicle".

FORMACIÓ CIC INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Les següents accions formatives ofereixen al professorat les eines necessàries per a desenvolupar la Coordinació d'Igualtat i Convivència (CIC):

  • COEDUCA. Intercanvi d'experiències en igualtat i convivència. CIC. Duració 8 hores.
  • COEDUCA. Mesures per al foment de la igualtat i convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. Duració: 12 hores.
  • COEDUCA. Formació per a la coordinació de la igualtat en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. Duració: 12 hores.
  • COEDUCA. Formació per a la coordinació de la convivència en: EEI, CEIP, IES i CIPFP. CIC. Duració: 12 hores.

Formacions dirigides a les persones coordinadores d'igualtat i convivència, equips directius, departament d'orientació, persones tutores, al professorat que pertany a la comissió de convivència i al col·lectiu complet del professorat de tots els nivells educatius.

Important: recomanen la realització de les quatre accions formatives al llarg de dos cursos acadèmics.

Recordem que totes aquelles persones que necessiten actualitzar-se, podran inscriure's en aquelles formacions que consideren.

 

FORMACIÓ CIC EN ESCOLES OFICIALS DE IDIOMES

Les següents  accions formatives ofereixen al professorat les eines necessàries per desenvolupar la Coordinació d’Igualtat i Convivència (CIC):

  • “COEDUCA. Formació per  la igualtat i la convivència en EOI. CIC”.
  • “COEDUCA. Intercanvi d'experiències en igualtat i convivència en EOI”.

Recomanen la realització de les les dues accions formatives al llarg de dos cursos acadèmics.

Recordem que totes aquelles persones que necessiten actualitzar-se, podran inscriure’s en aquelles formacions que consideren.

FORMACIÓ CIC EN CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Les següents  accions formatives ofereixen al professorat les eines necessàries per desenvolupar la Coordinació d’Igualtat i Convivència (CIC):

  • “COEDUCA. Formació per  la igualtat i la convivència en FPA. CIC I”. Durada:8 hores al llarg del curs 23/24.
  • “COEDUCA. Formació per  la igualtat i la convivència en FPA. CIC II”. Durada: 8 hores al llarg del curs 24/25.
  • “COEDUCA. Intercanvi d'experiències en igualtat i convivència en FPA”. Curs 23/24.

Recomanen la realització de les les tres accions formatives al llarg de dos cursos acadèmics.

Recordem que totes aquelles persones que necessiten actualitzar-se, podran inscriure’s en aquelles formacions que consideren.