COEDUCAXARXA, és un espai en telegrama d'intercanvi de propostes  per a aquelles persones que volen treballar la igualtat.  Aquesta iniciativa naix arrel de creació de l'àmbit de Coeducació en la xarxa CEFIRE  durant el curs 20/21, amb la finalitat de desenvolupar de manera col·laborativa els diferents eixos del Pla Director de Coeducació.