SOL·LICITUD DE PLAÇA

 

Per que els vostres fills/es facen ús del menjador escolar, és imprescindible que cumplimenteu el formulari electrònic d'inscripció i autorització de la domiciliació bancària menjador escolar:  Formulari electrònic