RECORDS DE SISÉ PROMOCIÓ 2003-2012

Tradicionalment a la nosta escola en acabr el curs, l’alumnat de sisé ens feia arribar els seus records del pas per l’escola a les pàgines de la revista en paper, però enguany hem fet un passet més i aquestes reflexions les hem gravat en video, així podem escoltar les seues propies paraules i gaudir dels seues records que ja formen part de la història del Mediterrani.