ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER. CURS 2015-2016

INFORMACIONS GENERALS OBLIGATORIETAT En acabar 2n de Batxillerat és obligatori sol·licitar l’expedició del Títol de Batxiller; en cas contrari, no es podrà fer cap certificació acadèmica que acredite els estudis cursats, i que és necessària per a fer estudis posteriors (universitat, cicles formatius de grau superior…). DATES, LLOC I HORARI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS … Read more