Procediment selecció del personal especialista Pedra Natural

Es publiquen les bases del procediment per a contractar 2 especialistes per a impartir dos mòduls del cicle de grau mitjà de Tècnic en Pedra Natural.

Bases del procediment · Correcció d’errades en les bases

Recepció de sol·licituds fins a l’11 de juliol.

12 de juliolPublicació llistes provisionals admesos i exclosos.
15 de juliolReclamacions a les llistes provisionals.
16 de juliolPublicació llistes definitives admesos i exclosos.
Publicació calendari d’entrevistes.
17 i 18 de juliolEntrevistes
19 de juliolPublicació llistes provisionals dels especialistes seleccionats
22 i 23 de juliolReclamacions
24 de juliolPublicació llistes definitives dels especialistes seleccionats