Proves homologades per a l’obtenció del certificat del nivell bàsic (A2) d’anglés i francés

INSCRIPCIONS

De conformitat amb allò establit en l’Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les proves homologades A2 dels idiomes anglés i francés:

Del 20 de febrer al 3 de març de 2023
(ambdós inclusivament)

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2023.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. HORARI.

En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

MODEL DE SOL·LICITUD

L’imprés de sol·licitud s’obtindrà en la pàgina web del centre www.iesevalorpego.org o en secretaria:

DIA I HORARI DE LA PROVA ESCRITA

  • Anglés: 21 de març de 2023 a les 11:00 h
  • Francés: 22 de març de 2023 a les 11:00 h

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES HOMOLOGADES

La informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades