Instruccions procés d’admissió Cicles Formatius curs 2023-2024 (Correcció 04/04/2023)

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024

ANNEX VI: Resum del calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, programes formatius de Qualificació Bàsica, en centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics, en els Cursos d’Especialització i cicles de Formació Professional de grau bàsic dirigits a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil en centres públics, per al curs 2023-2024

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/27/pdf/2023_3097.pdf

Correció publicada el 04/04/2023

https://dogv.gva.es/datos/2023/04/03/pdf/2023_3481.pdf