Cursos de la Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València deixa en obert alguns dels seus cursos. Es tracta dels MOOC d’anivellament, uns cursos dissenyats per al seu alumnat de nou ingrés, especialment per als que presenten problemes d’adaptació en el seu primer any universitari. Vista la situació, la UPV ha pensat que poden resultar útils també per als nostres estudiants, ja que repassen els continguts impartits en 2n de batxillerat.

Cursos nivell Batxillerat

https://upvx.es/bachillerato

Altres cursos

https://upvx.es/courses