PUBLICADA EN EL DOGV LA RESOLUCIÓ SOBRE ADAPTACIONS EN LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

S’ha publicat la “RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2023, conjunta de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa i del director general d’Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2023-2024. [2023/13158]”

Podeu trobar aquesta publicació i els formularis també en el web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació:

https://ceice.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau

Atenció!! El termini per a sol·licitar-ho finalitza el 7 de febrer