INFORMACIÓ PROVES PAU 2020

La direcció del l'IES Joan Coromines us informa dels acords que s'estan prenent en relació a les Proves d'Accés a la Universitat, tant per a l'estudiantat de batxillerat i cicles formatius com també per als majors de 25 i 45 anys. 

a) Les proves de les PAU (EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol. 

[Continuar llegint…]

b) La segona convocatòria d'aquestes proves serà els dies 8, 9 i 10 de setembre.

Les Proves de l'avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat es realitzaran aquest any en primera convocatòria els dies 7, 8 i 9 de juliol, segons ha resolt la Comissió Gestora, que també ha fixat els dies 8, 9 i 10 de setembre per a la segona convocatòria.

La situació generada per l'evolució de l'COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures extraordinàries regulades en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Es tracta de mesures excepcionals que s'enquadren en l'acció per protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

Des de la Direcció General d’Universitats s’ha destacat que "la Comissió Gestora porta molt de temps treballant i continuarà fent-ho per assegurar la adequada realització d'aquestes proves i la igualtat entre tot l'alumnat"; i que "Volem enviar un missatge de tranquil·litat a l’estudiantat que han d'examinar-se aquest any i també a les seues famílies per assegurar que tant la seua realització, com el seu contingut s'ajustaran a la situació excepcional que estem vivint i perquè puguen accedir a l'educació superior amb totes les garanties".

Davant d'aquesta situació i, seguint les instruccions del ministeri, la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià ha marcat aquestes dates per a la realització de les proves i el calendari consegüent: 

Les proves de les PAU es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol, les notes es faran públiques el 17 de juliol, i el termini per a demanar la revisió serà els dies 18, 20 i 21 del mateix mes. Les notes definitives seran publicades el 24 de juliol. La preinscripció s'obrirà l'1 de juliol i la seua resolució es publicarà el 28 de juliol.

En el cas de la segona convocatòria, després de la realització de les proves els dies 8, 9 i 10 de setembre, les notes de les PAU es faran públiques el 16 de setembre i el termini per a demanar la revisió serà els dies 17, 18 i 21 del mateix mes. Les notes definitives seran publicades el 22 de setembre. La preinscripció s'ha establert del 14 al 21 de setembre.

c) Les proves per a majors de 25 i 45 anys es faran els dissabtes 4 i 11 de juliol.

Pel que fa a les proves per a majors de 25 i de 45 anys, les dates establertes han sigut els dissabtes 4 i 11 de juliol per a la realització de les proves, les notes es faran públiques el 16 de juliol i després del període de reclamacions, el 24 de juliol es publicaran les notes definitives.