PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS. CONVOCATÒRIA

També conegudes com a proves d'homologació d'idiomes, es realitzen per a l’obtenció del CERTIFICATS DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS/FRANCÉS cursats per l’alumnat d’Educació Secundaria, Batxillerat i Formació Professional del centre. Serveixen per accedir al 1r Curs de Nivell INTERMEDI (B1) de les EOI (ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES)

  • Inscripció, del 22 al 26 d'ABRIL de 2024
  • Les llistes oficials d’admesos es penjaran als taulers d’anuncis del centre. Informarem al respecte.
  • Les proves es realitzaran:
    • ANGLÉS, dimecres 8 de maig 2024
    • FRANCÉS, dilluns 13 de maig 2024

Informació i matrícula a la secretaria del centre