TERCERA SESSIÓ DE CARTOGRAFIA IMMEDIATA

Les fotos que va fer l’alumnat en la sessió anterior, li van enviar a Agustín que les ha portat impreses.

La sessió d’avui ha consistit en donar ordre, criteri, conjunt, ubicació a les fotos segons l'elecció de l’alumnat. Al principi ha calgut una mica d’ajuda d’Agustín que ha hagut de fer algunes propostes i donar alguns exemples.

El resultat és un primer esbós per a continuar treballant en la següent sessió.