GUIA PER A PREVINDRE L’ABSENTISME


WEB CENTRE+

CONTACTA PUBLICACIONS DEL CENTRE (només professorat)

  • difusio@iesfrancesctarrega.com (per a publicar a xarxes socials)
  • 12002889.ctic@edu.gva.es (per a publicar a la web)
  • 12002889.secretaria@edu.gva.es (administració)