Pagament de Taxes

PAGAMENT DE TAXES

PROCEDIMENT PER A PAGAR UNA TAXA

  • Vosté imprimeix des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés vosté pot anar a pagar a l’entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l’escola.
  • No obstant això, després d’efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l’imprés pagat.

ABANS DE PASSAR A L’APLICACIÓ CAL TENIR EN COMPTE:

  1. L’APLICACIÓ LI DEMANARÀ EL CENTRE GESTOR. Cal especificar “INSTITUTS DE CASTELLÓ”.
  2. ELEGIR EL TÍPUS DE TAXA
  3. MARCAR  ( SI CAL) FAMÍLIA NOMBROSA.
  4. FINALMENT OMPLIR LES DADES PERSONALS I IMPRIMIR EL DOCUMENT
  5. EN CAS DE TENIR PROBLEMES AL GENERAR LA TAXA, PROVEU AMB EL NAVEGADOR INTERNET EXPLORER.