PREVISIÓ 1r d’ESO

PREVISIÓ MATRÍCULA 1r d’ESO

0- Full de previsió de matrícula.
1- Informació d’optatives
2- Accés a la previsió de matrícula per a l’alumnat que cursarà 1r d’ESO

form

Aquest formulari s’omplirà amb la supervisió del pare, mare o tutor del futur alumne

Vídeo-Informació

INFORMACIÓ MATRÍCULA 1r d’ESO 2023-2024

En aquest apartat trobareu tota la i informació per als futurs alumnes de 1r d’ESO del centre per al curs 2024-2025, per la qual cosa, aquesta informació va dirigida als alumnes, pares, mares o tutors dels alumnes de 6é de primària. Al marc esquerre trobaran l’accés a la previsió d’assignatures per a la matrícula i un vídeo presentació del centre.

1. INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ I ADMISSIÓ

A l’hora de formalitzar la matrícula en 1r d’ESO per al proper curs, es poden donar dos casos:

 • Alumnes que procedeixen de col·legis adscrits: CEIP Escultor Ortells, CEIP Cervantes, CEIP Pintor Gimeno Barón i CEIP Botànic Calduch:

Tots els alumnes dels col·legis adscrits han de confirmar que cursaran en 1r d’ESO a l’IES Francesc Tàrrega. Aquest tràmit es realitza entregant el document de confirmació al col·legi on l’alume/a està matriculat.

Descarrega el document de confirmació de plaça

Una volta confirmada la plaça NO s’ha de participar en el procés d’admissió. Aquest fet incorre en la duplicitat del procés i es perd la plaça al centre adscrit.

 • Altres alumnes

Els alumnes d’altres col·legis no adscrits, hauran de participar en el procés d’admissió si volen cursar 1r d’ESO a l’IES Francesc Tàrrega. 

Accediu a la informació del procés d’admissió

2. DOCUMENTACIÓ

Tot el procés d’entrega de documentació per a formalitzar la matrícula es portarà a terme entre el 25 i 28 de juny. El nostre centre, farà arribar a tot l’alumnat de les escoles adscrites un sobre amb la informació i documentació a aportar en el moment de formalitzar la matrícula. L’alumnat entregarà la documentació a la secretaria de l’IES Francesc Tàrrega el dia i hora assignat (entre el 25 i 28 de juny, indicat al sobre de matrícula que se’ls farà arribar al col·legi).

3.PREVISIÓ DE MATRÍCULA

És important que el futur alumnat realitze la previsió de matrícula, per a elegir les assignatures optatives del proper curs, així el centre podrà organitzar els grups del proper curs d’una millor manera. Teniu l’accés en el marc esquerre de la pàgina i un vídeo explicatiu a continuació. L’alumnat triarà les assignatures optatives que cursarà en 1r d’ESO i això ens ajudarà a organitzar els grups del proper curs d’una millor manera. I a més, avançarem un dels tràmits de formalització de matrícula.

4. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE 1R D’ESO.

El procés d’organització de grups de 1r ESO comença a final de curs, quan els caps d’estudis del nostre centre es reunixen amb les tutores i/o tutors de 6é. En aquestes reunions obtenim tota la informació dels alumnes, tant acadèmica com altra igual d’important com són les seues relacions socials i amistats.

Els criteris que seguim per a organitzar els grups són:

 • Es desdoblen completament els grups. Organitzant 6 grups oficials en 9 grups independents, amb el seu propi horari i tutora. Amb aquesta mesura aconseguim treballar amb una ràtio reduïda de 20 alumnes.
 • Els grups són heterogenis: els alumnes amb alt rendiment acadèmic, alumnes amb dificultats, alumnes repetidors, xics, xiques… es reparteixen de manera equilibrada per tots els grups. L’objectiu és tindre grups equilibrats, que no tinguem grups molt bons de rendiment i altres pitjors.
 • En tots els grups hi ha alumnes de diferents col·legis de procedència. Els alumnes han d’integrar-se en un nou centre i compartir aquesta etapa amb nous companys. No obstant, es respecta el grup d’amistats de l’alumne amb l’objectiu que els alumnes nouvinguts s’adapten al centre de la millor manera. Així, respectem el nucli afectiu de cada alumne, amb la qual cosa l’alumne compartirà grup amb els companys amb qui té millor relació afectiva (informació que ens donen les tutores dels col·legis) i altres alumnes d’altres col·legis.
 • Algunes assignatures és treballen en àmbits, preferentment les matèries de Geografia i Història i Llengua Castellana, Matemàtiques i Biologia. L’objectiu és reduir la quantitat de professorat que té el grup, i potenciar la figura del tutor o tutora per facilitar la transició a secundària.

5. ORGANITZACIÓ DEL CURS. PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

El proper curs 2023-2024 seguim amb el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural del nostre centre, en el qual algunes àrees es vehicularan en valencià, altres en castellà i una, a més de la llengua estrangera, en anglés. Adjuntem una taula resum de les àrees de 1r d’ESO:

ÀREALLENGUA VEHICULARHORES SETMANALS
MATEMÀTIQUESVALENCIÀ4
BIOLOGIA I GEOLOGIAVALENCIÀ3
GEOGRAFIA I HISTÒRIAVALENCIÀ3
VALENCIÀVALENCIÀ3
MÚSICAVALENCIÀ2
TUTORIAVALENCIÀ1
CASTELLÀCASTELLÀ3
EDUCACIÓ FÍSICACASTELLÀ2
RELIGIÓ/ATENCIÓ EDUCATIVACASTELLÀ1
OPTATIVACASTELLÀ2
LLENGUA ESTRANGERAANGLÉS/FRANCÉS4
TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓVALENCIÀ2

Informació estructura del curs (pdf)

Tots els alumnes hauran de decidir en el procés de previsió de matrícula:

 • 1 assignatura optativa a triar entre:
  • Francés 2a llengua estrangera
  • Alemany 2a llengua estrangera (depén del nombre d’alumnes inscrits)
  • Taller de relacions digitals saludables
  • Laboratori d’arts escèniques
  • Laboratori de Creació Audiovisual
  • Taller d’aprofundiment de matemàtiques i llengüa
 • Triar entre les assignatures de Religió i Atenció Educativa
 • Primera llengua estrangera, anglés o francés (que s’impartirà si hi ha suficient alumnat per constituir un grup).

Cliqueu per accedir a la informació sobre les optatives.

6. XARXALLIBRES. No han de preocupar-se durant l’estiu dels llibres dels alumnes. El professorat de cada assignatura els farà entrega dels llibres durant la primera setmana de setembre.

7. Qualsevol novetat la farem arribar a través del col·legi  (col·legis adscrits). Les informacions també estaran a la nostra web i xarxes,.

https://portal.edu.gva.es/iesfrancesctarrega/inici/

Esperem poder gaudir de la presència de les seues filles i fills el pròxim curs; en el cas que dessitgen qualsevol tipus d’informació més concreta, estarem a la seua disposició de manera presencial a l’IES Francesc Tàrrega, demanant cita prèvia al telèfon 964738980.

Atentament, la Direcció de l’IES Francesc Tàrrega, Vila-real.