VIDA SALUDABLE AL NOSTRE CENTRE

Dins dels més de 50 anys d’història del nostre centre, la vida saludable ha segut un dels nostres principals objectius. Ja els primers professors donaven màxima importància a la nutrició i l’esport, i amb el temps objectius com l’equitat, per a evitar desigualtats en la salut, han vingut a incorporar-se dins del currículum i la cultura de centre. En aquesta secció us mostrarem actuacions de centre que dediquem a la salut, pilar fonamental per a la felicitat de la comunitat.

NOTÍCIES DE VIDA SALUDABLE

HORT 3PMAR 21-22

Després de preparar el terreny, el reg per degoteig i la tela per a evitar la herba, hui hem començat a plantar enciams i cebes.