PREVISIÓ 4t d’ESO

PREVISIÓ MATRÍCULA 4t d’ESO

Has de fer la previsió de matrícula amb la supervisió d’un adult.

OPTATIVES  

Si vols conèixer el contingut de les optatives del curs, clica en el nivell corresponent:

INFORMACIÓ

En aquest apart trobareu tota la i informació per als alumnes del centre que faran 4r d’ESO durant el curs 2024-2025, per la qual cosa, aquesta informació va dirigida als alumnes, pares, mares o tutors dels alumnes de 3r d’ESO actuals.   És important que llegiu tota la informació de la pàgina i els seus apartats: informació, orientacions per a 4ESO i Optatives. Al vídeo ho teniu explicat!

Informació respecte al procés de matrícula

Donada la situació actual, encara no hem definit com es realitzarà el procés de matrícula, però els adjuntem una sèrie d’indicacions al respecte:

1. Tots els alumnes que promocionen a 4t d’ESO queden matriculats de manera automàtica. No cal realitzar cap tràmit en el procés d’admissió.

2. Els alumnes d’altres centres, hauran de participar en el procés d’admissió si volen cursar 4t d’ESO a l’IES Francesc Tàrrega.

3. Els alumnes hauran de portar la documetació i pagar les taxes que se’ls indicarà a final de curs.

4. Els futurs alumnes és important que realitzen la previsió de matrícula, per a elegir les assignatures optatives del proper curs. Així el centre podrà organitzar els grups del proper curs d’una millor manera. Teniu l’accés en el marc esquerre de la pàgina i un vídeo explicatiu a continuació.

Al marc esquerre trobareu l’accés a la previsió d’assignatures per a la matrícula i informació sobre les optatives. Feu clic als enllaços per accedir. És important que llegiu bé la informació sobre los optatives, per a saber de què tracten i poder fer la tria amb tota la informació. El professorat i equip directiu podrà assignar com a optativa un reforç en matemàtiques o llengües per a aquells alumnes que promocionen i es considere que ho necessiten per poder continuar els estudis amb les millors condicions.

5. XarxaLlibres: A final de curs es retornaran els llibres de text i a setembre seran entregats els del nou curs.