Matrícula d’Alumnat

Calendari d’amissió 2023/2024

  • Calendari ESO/BATXILLERAT

  • Calendari Cicles Formatius

El termini per a realitzar el proçes d’amissió és el següent:

  • ESO/BATXILLERAT del 4 al 12 de maig
  • Formació Professional del20 al 30 de maiag

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN EL CENTRE PER AL CURS 2023-2024

VACANTS PROCÉS ORDINARI

INDICACIONS RESPECTE A LA TRAMITACIÓ ELECTRÓNICA