L’ALUMNAT

L’alumnat és la part essencial, la nostra raó de ser. És part activa en la seva ensenyança i participa en les decisions del centre a través del Consell Escolar i l’associació d’estudiants, és per això que el considerem part de l’equip humà del centre, a més de persones a les que anem a ajudar a formar-se. Ells ens acompanyen en aquest camí, fins al dia de la seva graduació i més avant, perquè l’institut sempre formarà part de les nostres vides, les de tots aquells que hem segut estudiants al Tàrrega.

Pràcticament tot l’alumnat dels estudis diürns de l’IES Francesc Tàrrega resideix a Vila-real.

Els nostres alumnes d’ESO provenien, en un principi, de les vuit escoles públiques de Vila-real:

 • C.P. Botànic Calduch
 • C.P. Cervantes
 • C.P. Carlos Sarthou
 • C.P. Concepción Arenal
 • C.P. Escultor Ortells
 • C.P. Pasqual Nàcher
 • C.P. Pintor Gimeno Barón
 • C.P. Pius XII

Tot i això, el desplegament del mapa escolar de la ciutat de Vila-real va fer que als darrers anys en vingueren de les quatre escoles adscrites (C.P. Botànic Calduch, C.P. Cervantes, C.P. Escultor Ortells i C.P. Pintor Gimeno Barón) i els qui així ho desitjaren de Pius XII i Pasqual Nàcher.

Quant als estudis de batxillerat i cicles, als nostres alumnes s’hi afegeixen els que procedeixen de les escoles privades/concertades del poble: col·legi Fundació Flors, col·legi Bisbe Pont, col·legi Carmelites i col·legi Consolació. Pel que fa als estudis nocturns, el nostre centre acull alumnes de pràcticament tota la Plana Baixa, donant la possibilitat d’acabar els estudis a aquells alumnes que ja estan incorporats al món del treball o que tenen impossibilitat d’assistir a les classes del matí.

EL PROFESSORAT

Actualment disposem de més de 140 professors i professores amb un alt nombre de professorat estable, que treballa amb les últimes metodologies a l’aula. El Tàrrega és un centre inclusiu on es troben les últimes tecnologies. El nostre professorat es forma contínuament per a estar sempre a l’avantguarda de l’ensenyament. També forma part de l’equip humà el personal PAS, tot i queno és professorat del centre, mereix una esmena per tota la tasca administrativa i de servei sense la qual el centre no podria desenvolupar-se adequadament.

El professorat a l’IES Francesc Tàrrega s’estructura en els següents departaments didàctics:

 • Departament didàctic d’Informàtica.
 • Departament didàctic d’Anglès.
 • Departament didàctic de Biologia.
 • Departament didàctic de Castellà.
 • Departament didàctic de Dibuix.
 • Departament didàctic d’Economia
 • Departament didàctic d’Educació Física.
 • Departament didàctic de Filosofia.
 • Departament didàctic de Física i Química.
 • Departament didàctic de Francès.
 • Departament didàctic de Geografia i Història.
 • Departament didàctic d’Imatge Personal.
 • Departament didàctic de Llengües Clàssiques.
 • Departament didàctic de Matemàtiques.
 • Departament didàctic de Música.
 • Departament didàctic d’Orientació.
 • Departament didàctic de Religió.
 • Departament didàctic de Tecnologia.
 • Departament didàctic de Valencià.
 • Departament d’electricitat i electrònica.

El professorat de l’IES Francesc Tàrrega és, en la seua gran majoria, valencianoparlant i amb una alta acreditació oficial de coneixements de la nostra llengua i hi ha un nombre important de professorat amb alt nivell d’anglès de diverses assignatures que permet abordar programes europeus i internacionals, així com portar la metodologia CLIL d’aprenentatge de llengües a les aules, a través de programes com eTwinning o Erasmus+.

L’EQUIP DIRECTIU

Pel que fa al nostre centre, l’equip directiu, està constituït de la següent manera:

Vicedirector (Juanjo Tomás). Encarregat de les activitats complementàries i extraescolars.

Caps d’estudis (Gemma Capilla, Sergi Piquer, Felipe Usó). El nostre centre disposa d’un cap d’estudis de diürn, d’un cap d’estudis de nocturn i d’un de cicles formatius. S’encarreguen bàsicament de:

 • Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic.
 • Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern del centre.
 • Controlar l’assistència i puntualitat a les classes.
 • Coordinar les avaluacions dels grups d’alumnes.

Secretari (Pablo Rochera). S’encarrega de tota la gestió econòmica i administrativa del centre.

Directora (Enriqueta García).