Admissió d’Alumnat

INFORMACIONS

REQUISITS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ACÍ US EXPLIQUEM COM PODEU FER LA PETICIÓ TELEMÀTICA DE SOL.LICITUDS D’ADMISSIÓ D’ESO I BATXILLERAT

ADMISSIÓ 2024-2025 ESO, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

Informació sobre l’admissió i la matrícula en els ensenyaments ofertats pel nostre centre:

ADMISSIÓ 2024-2025 ESO, BATXILLERAT

ADMISSIÓ 2024-2025 CICLES FORMATIUS

INDICACIONS RESPECTE A LA TRAMITACIÓ ELECTRÓNICA