Sols Professorat: Informació completa sobre Aules

Primer que res us deixem dos tutorials curts creats per Xavi Climent perquè podeu accedir a Aules i crear cursos per al vostre alumnat, així com omplir-los de contingut.

Així mateix, també us deixem per escrit un tutorial on s’explica pas per pas com crear cursos per als vostres grups i assignatures així com la forma de matricular al vostre alumnat (vos eixirà matricular per defecte ja que les dades s’agafen d’Itaca).

 

A més, des de la coordinació TIC de la Conselleria ens informen també de tot allò relatiu a Aules a través del següent comunicat:

La Conselleria d’Educació disposa d’una plataforma online, implementada des d’aquest curs, per tal de complementar la docència presencial: Aules. Aquesta plataforma funciona utilitzant Moodle.  Vos remet l’enllaç al manual bàsic que va preparar Conselleria a l’inici de curs.

Manual primers passos:
https://portal.edu.gva.es/cvtic/es/aules-butlleti-cvtic-2019-2020-es/#primers

 

Manual complet: 
https://portal.edu.gva.es/cvtic/wp-content/uploads/sites/15/2019/09/Instrucciones-Aules-v1.02.pdf

 

ACCÉS:
L’enllaç per accedir a la plataforma és el següent:
https://aules.edu.gva.es/moodle/login/index.php

 

ACCÉS PROFESSORAT:
Per a l’accés amb perfil de professor, s’ha d’utilitzar el mateix usuari (normalment el NIF o NIE) i contrasenya que per a Itaca, Ovidoc, i la resta d’aplicacions de gestió educativa. En cas de no poder iniciar sessió correctament, es recomana tractar d’accedir a Itaca a través de l’adreça  https://itaca.edu.gva.es, i:

Si no pot accedir (la web indica que la contrasenyano és vàlida), cal telefonar al  SAI al telèfon 961207685, i indicar que no recorda la contrasenya d’Itaca. El personal del SAI procedirà a reinicialitzar la contrasenya una vegada haja verificat la identitat de l’usuari.
Si pot accedir a Itaca, però aquest usuari i contrasenya no són vàlids per a Aules, haurà igualment de telefonar al SAI, però indicant aquesta vegada que sí que recorda l’usuari d’Itaca, però que amb ell no pot accedir a Aules.

 

ACCÉS ALUMNAT:
Per a l’alumnat, el nom d’usuari coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d’octubre de 2003 de nom Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003
Aquells alumnes que tinguen un cognom que de dos lletres hauran de posar les dues lletres i un espai i seguidament la data de naixement.

 

Per als alumnes que no coneguen el seu NIA:
Els alumnes poden trobar el seu NIA als seus butlletins de notes, al seu carnet d’estudiant o a la pàgina de Webfamília. Ara bé, si com a professors necessiteu conéixer el NIA dels vostres alumnes, ho podeu fer a través d’Aules seguint les instruccions del següent enllaç:
https://portal.edu.gva.es/cvtic/va/manual-per-a-obtenir-el-nia-dels-alumnes-en-un-curs-daules/

 

Si decidiu utilitzar la plataforma vos recomane que:
-Aviseu els pares a través de la Web Família i indiqueu-los que aneu a fer-ne ús.
-Creu una única aula per nivell (per tal de no duplicar materials a tots els grups)
– No pugeu a la plataforma arxius que siguen molt pesats (de més d’1 gb) i no permeteu que els alumnes ho facen.