INDICACIONS RESPECTE A LA TRAMITACIÓ ELECTRÓNICA

INFORMACIONS

REQUISITS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ACÍ US EXPLIQUEM COM PODEU FER LA PETICIÓ TELEMÀTICA DE SOL.LICITUDS D’ADMISSIÓ D’ESO I BATXILLERAT

INDICACIONS RESPECTE A LA TRAMITACIÓ ELECTRÓNICA

Informació sobre el model de sol·licitud

Annex I. Baremacions i criteris

Accés a la web de telematrícula gva on trobareu:

  • Resposta a preguntes freqüents.
  • Obtenció de la clau d’admissió.
  • Procés d’amissió.
  • Publicació de llistes provisionals i definitives