DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE (EN CONSTRUCCIÓ)

DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE (EN CONSTRUCCIÓ)

Una volta accedit a la carpeta, per a trobar un document es poden utilitzar les tecles Ctrl+F i posar una paraula clau: per exemple Ctrl+F i la paraula “extraescolars”, el sistema buscaria tots els impresos que porten la paraula “extraescolars” al nom.

REGISTRES DEL CENTRE

En cada curs escolar generem registres, quan emplenem un imprés (per exemple una justificació de faltes d’assistència), estem generant un registre en paper.

A voltes estos registres són en suport electrònics, en aquest cas es guarden en aquesta carpeta ordenats per cursos escolars. La carpeta és d’accés restringit per a les persones encarregades dels registres.

ENLLAÇ ALS REGISTRES DEL CENTRE

CONSULTA DE DOCUMENTS (EN REVISIÓ)

GESTIÓ DE LA QUALITATDOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE
Missió.
Visió.
Mapa de processos.
Valors.
P.E.C. (Projecte Educatiu de Centre V.22)
R.R.I. (Reglament de Règim Intrern)
Pla Lingüístic. PEPLI
PGA 23-24 (Programació General Anual)
PAM 20-21 (Pla d’actuació per a la millora)
Pla de Foment de la Lectura
Normes de funcionament 23-24
Regulació de la convivència.
Pla d’evacuació.
Activitat complementàries 22-23
Atenció a pares (alfabètic)
IMPRESOS PER A L’ALUMNATIMPRESOS PER AL PROFESSORAT
Justificant de faltes d’assistència.
Permís per abandonar el Centre.
Normes per abandonar el Centre.
Plantilla d’examen.
Plantilla  exercicis.
Plantilla Programacions 22-23
I.P.I. 
Erasmus+ comunicats.
Plantilla per a fer impresos en vertical.
Plantilla per a fer impresos en horitzontal.
Pla d’evacuació per al professorat.

INSTRUCCIONS PER A LA GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

En tal d’adaptar-nos a la nova normativa europea, els impresos del centre han d’anar codificats i amb uns logos determinats.

A tal efecte tindreu a la vostra disposició plantilles que compleixen els requisits.

Les plantilles més utilitzades les trobareu a la taula adjunta, la resta d’impresos es troben a l’enllaç “DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE

En cas de nova documentació una volta emplenades dites plantilles s’hauran d’enviar a qualitat@iesfrancesctarrega.com, per a la seva correcta codificació.

En cas de plantilles que ja existeixen (com per exemple els exàmens), els registres generats (exàmens amb les preguntes) quedaran baix la custòdia del professorat i no s’haurà d’enviar al mail esmentat.

Atentament,

Equip de qualitat

Gràcies de bestreta per la vostra atenció

PD: per a qualsevol dubte contacteu amb qualitat@iesfrancesctarrega.com