Què és PortalEdu?

Des del curs 2019-2020, i amb una obertura progressiva, els centres educatius i el professorat no universitari, dependents de la Conselleria d'Educació o sostinguts amb fons públics GVA, tenen a la seua disposició aquest portal educatiu. En ell s'allotgen tant els espais web dels CEIP, IES, EOI..., com, en un futur, els blogs docents personals, de manera similar al que ocorria en Mestre a casa.

Segueix al dia de les Innovacions Tecnològiques en Educació en: