Què és PortalEdu?

A partir del curs 2019-2020, i amb una obertura progressiva, els centres i el professorat no universitari, dependents de la Conselleria d'Educació, tindran a la seua disposició un nou portal educatiu. En ell es podran allotjar tant els espais web dels CEIP, IES, EOI..., com, en un futur, els blogs docents personals, de manera similar al que ara ocorre en Mestre a casa.